Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa

Rekrutacja

Untitled Document

UWAGA!

REKRUTACJA DO KLAS 1

W terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00)

Należy potwierdzić wolę zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

>  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

>  ELEKTRONICZNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Przejdź do podglądu podania" iw kolejnym kroku należy wybrać przycisk
"Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i NIE WYMAGA złożenia w  szkole ,,papierowego” druku !

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.


Do pobrania dokumenty dla rodziców kandydatów do klas 1

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa w zakładce REKRUTACJA lub pod tym linkiem

Do pobrania klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych