Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa

Rekrutacja

Informujemy, że rodzice dzieci przyjętych do klasy pierwszej w r. szk. 2019/2020 mogą składać do 31 maja 2019 r.:

  1. Podpisane zdjęcie (w formacie legitymacyjnym): imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) - obowiązkowo

  2. Wniosek o Kartę Ucznia oraz zdjęcie (podpisane imię i nazwisko) – złożenie tego wniosku jest dobrowolne. Rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli odebrać we wrześniu kartę miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy dla ucznia szkoły podstawowej.

Untitled Document

UWAGA!

REKRUTACJA DO KLAS 1

W terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00)

Należy potwierdzić wolę zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

>  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

>  ELEKTRONICZNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Przejdź do podglądu podania" iw kolejnym kroku należy wybrać przycisk
"Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i NIE WYMAGA złożenia w  szkole ,,papierowego” druku !

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I jest równoznaczne  z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.


Do pobrania dokumenty dla rodziców kandydatów do klas 1

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa w zakładce REKRUTACJA lub pod tym linkiem

Do pobrania klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych