Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa

Rekrutacja

Waze informacje dot. rekrutacji do klas pierwszych.

Untitled Document

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły przy POTWIERDZANIU WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ – składają kandydaci, którzy  są na liście zakwalifikowanych:

- druk potwierdzenia woli zapisu (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych)

- wniosek na  Kartę Ucznia (bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy) - dobrowolne

- 2 zdjęcia legitymacyjne ( podpisane : imię i nazwisko, data urodzenia, pesel i adres zamieszkania) – drugie zdjęcie nie jest wymagane, jeśli rodzice nie składają wniosku na bezpłatną kartę miejską dla ucznia

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w bibliotece (I piętro)  w dniach 20 kwietnia od godz. 13:00 do 27 kwietnia godz. 16:00

REKRUTACJA DO KLAS I

Informacje dotyczące rekrutacji  do klas I szkoły podstawowej (materiały do pobrania) dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa :

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Wszystkich kandydatów do klas 1 szkoły podstawowej obowiązuje elektroniczna rekrutacja.

Aby wziąć w niej udział należy zalogować się na stronie:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/

Komplet dokumentów należy złożyć w bibliotece lub  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 380 w godzinach  8:00-15:00

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI DO KLAS 1 NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Do pobrania:
Harmonogram
Kryteria
Podanie
Zasady

Wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji dokumenty należy składać w szkole w dniach 2 marca – 19 marca 2018 r. (wg harmonogramu rekrutacji do klas 1 w roku szkolnym 2018/2019)

Rekrutacje do klas IV - VII

WNIOSEK należy złożyć do 30 marca 2018r. Na podstawie złożonych wniosków  będzie można zaplanować oddziały, w przygotowanym  w kwietniu projekcie organizacji roku szkolnego 2018/2019.
Wnioski złożone po 30 marca będą uwzględniane tylko w przypadku utworzenia  się oddziału w danej szkole i wolnych miejsc.

Do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 380 należy złożyć PODANIE (będą rozpatrywane podania tylko tych kandydatów, których rodzice złożyli WNIOSEK  w szkole macierzystej).

BADANIE PREDYSPOZYCJI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

DO KLASY VII – 7 CZERWCA GODZ. 9:00

DO KLAS IV-VI – 10 KWIETNIA GODZ. 8:00


Do pobrania:
Wniosek
Podanie

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

Należy złożyć podanie i wniosek o przyjęcie do szkoły - do 30 marca 2018 r. oraz zarejestrować kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji w dniach 21 maja – 4 czerwca do godz. 13:00.

System rekrutacyjny dostępny pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce dla rodzica i ucznia na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa :
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne

7 czerwca godz. 9:00 – wspólny sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla wszystkich kandydatów do klas dwujęzycznych

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019.

Dokumenty do pobrania:


Do pobrania:
Wniosek
Podanie
harmonogram