Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa
Aktualności 
DSD (Deutsches Sprachdiplom)Niemiecki Dyplom Językowy (DSD)

Udział uczniów z klasy DSD w Projekcie Językowym -
Niemcy  - Austria -Szwajcaria
Od 20 do 27 maja braliśmy udział w ośmiodniowym Projekcie Językowym. Zwiedzaliśmy miasta i malownicze, małe miasteczka położone nad jeziorem Bodeńskim, na pograniczu trzech państw niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Odwiedziliśmy stolicę Bawarii - Monachium, a także stolicę Lichtensteinu -Vaduz. W Szwajcarii zwiedzaliśmy Sant Gallen, a w Austrii dech w piersiach zapierały nam widoki z kolejki linowej, z której podziwialiśmy Alpy w Bregencji. Gościliśmy też w murach pałacowych zamku Neuschwanstein,  a miłośnicy motoryzacji mięli okazję obejrzeć stare i nowe modele samochodów w Muzeum BMW. Realizując projekt szlifowaliśmy nasze umiejętności językowe, poszukując odpowiedzi do zadań językowych na ulicach miast i miasteczek tego rejonu.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej podróży - są w fotogalerii.
USTNY EGZAMIN DSD I

W dniach 02 i 03 kwietnia 2012 roku uczniowie klasy III F zmierzyli swoje umiejętności językowe w czwartej części międzynarodowego certyfikatu językowego

Deutsches Sprachdiplom

der Kultusministerkonferenz
DSD I na poziomie B1.


Był to ustny egzamin przeprowadzony w obecności przedstawicieli
z Niemiec pani Ilony Hensel i pani Christiny Flächer oraz panie germanistki z naszej szkoły. Egzamin składał się z trzech części i trwał 15 minut. Na początku uczniowie odpowiadali na różne pytania egzaminatorów dotyczących ich życia, szkoły, hobby, przyjaciół itp. Następnie należało zreferować oraz zaprezentować wizualnie własny wcześniej wybrany temat. Ostatnim punktem była rozmowa zdającego z egzaminatorem dotycząca prezentacji.

Końcowe wyniki z czterech części egzaminu DSD I będą znane dopiero w czerwcu.


23.03.2012
W tym roku szkolnym uczniowie z naszej szkoły po raz drugi przystępują do egzaminu DSD1, po którego zdaniu otrzymają międzynarodowy certyfikat DSD1, świadczący o znajomości języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1.

Do egzaminu przystępuje 23 uczniów i uczennic z klasy 3f.

26 marca 2012 roku odbędzie się część pisemna tego egzaminu, podczas której uczniowie będą musieli się wykazać w zakresie trzech sprawności językowych:

1. Hörverstehen (rozumienie tekstu słuchanego)
2. Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego)
3. Schriftliche Kommunikation (komunikacja pisemna)

2 i 3 kwietnia 2012 roku uczniowie przystąpią do części ustnej egzaminu, który będą zdawać przed polsko-niemiecką komisją. Podczas tej części uczniowie zaprezentują wybrane przez siebie tematy oraz będą odpowiadać na pytania komisji.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia !
Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła nasza przygotowuje uczniów

do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD I".

Klasy realizujące program DSD uczą się języka niemieckiego w wymiarze  6 godzin tygodniowo.

Co to jest DSD I?
    Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz - Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.
    Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I (A2/B1).
    Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądĽ klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w gimnazjum mogą kontynuować DSD w jednym z kilku warszawskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

    Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu.
Egzamin składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej:

Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego. Egzamin DSD I uważa się za zdany na poziomie A2, gdy uczestnik osiągnie co najmniej 30% z każdej części egzaminu, a na poziomie B1 wówczas, gdy łączny wynik egzaminu przekroczy 50% w części MK i SK (część ustna i produkcja tekstu pisanego) i 60% w części LV i HV (zrozumienie tekstu czytanego i zrozumienie tekstu słuchanego)
Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przez nauczycieli uczących języka niemieckiego w naszym gimnazjum oraz w skład komisji wchodzi egzaminator oddelegowany z Niemiec.

Program DSD I w naszej szkole to:

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie z naszej szkoły przystąpili po raz pierwszy do egzaminu DSD I. Była to grupa 14 uczniów klasy trzeciej, którzy pomyślnie zdali egzamin i otrzymali międzynarodowy certyfikat DSD świadczący o znajomości języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1.

Co oznaczają symbole A2, B1 itd. ?

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA        JĘZYKOWEGO

Poziom podstawowy

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom samodzielności

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądĽ ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądĽ wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom biegłości

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądĽ zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaĽnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych Ľródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Poziom A1
Słuchanie: Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraĽna.
Czytanie: Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.
Interakcja: Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuje powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw - i odpowiadać na tego typu pytania.
Produkcja: Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.
Pisanie: Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

Poziom A2

Słuchanie: Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje, dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.
Czytanie: Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleĽć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących, życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.
Interakcja: Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
Produkcja: Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.
Pisanie: Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraĽnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Poziom B1

Słuchanie: Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo - wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraĽnie.
Czytanie: Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.
Interakcja: Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleĽć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię - bez uprzedniego przygotowania - włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np.: rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących).
Produkcja: Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.
Pisanie: Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Poziom B2

Słuchanie: Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami - pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie: Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.
Interakcja: Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Produkcja: Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.
Pisanie: Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Poziom C1

Słuchanie: Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.
Czytanie: Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną.
Interakcja: Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców.
Produkcja: Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.
Pisanie: Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.

Poziom C2

Słuchanie: Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej - słuchanej "na żywo" czy odbieranej za pośrednictwem mediów - nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
Czytanie: Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.
Interakcja: Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków.
Produkcja: Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu, w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiający odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.
Pisanie: Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.

JAK OKRESLIĆ SWÓJ POZIOM

Poziom można określić dokładnie czytając tabelę samooceny powyżej. Warto jednak pamiętać, że przeważnie nie jest się na tym samym poziomie we wszystkich kompetencjach. Niektórzy są lepsi w mówieniu, inni w pisaniu. Czasami te różnice są naprawdę znaczne.