Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: gimnazjumpiec@wp.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

Wita Państwa firma FLO-POL

W roku szkolnym 2016/2017 będziemy w Gimnazjum 145 im Jana Pawła II gotować posiłki i podawać je Waszym pociechom. Posiłki przygotowywane są na miejscu. Żywieniem dzieci zajmujemy się od 1993r.Mamy nadzieję , że Państwa pociechy będą zadowolone z posiłków a  Państwo z naszej obsługi.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 797 477 820
lub pod adresem gim145@flo-pol.pl

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji.
Termin płatności za obiady jest do 10 każdego miesiąca.
Deklaracja, złożona na początku roku szkolnego, obowiązuje przez cały rok szkolny, do odwołania.
Wszelkie zmiany do deklaracji proszę zgłaszać mailowo pod adres:
gim145@flo-pol.pl
Deklaracja obiadowa , informacje o cenach i zasadach płatności, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym dostępne są poniżej

 

                                                           Z poważaniem Joanna Pasternak

 

Informacja dla rodziców

Obiady wydawane są: od 11:30-14:00 

Ceny posiłków w  abonamencie:


Posiłek

Cena w zł.

Zupa, drugie danie, kompot

8,00

Drugie danie, kompot

7,00

Drugie danie(2razy w tyg)Zupa (3 razy w tyg)

4,00

Ceny posiłków jednorazowo

Posiłek

Cena w zł.

Zupa, drugie danie, kompot

10,00

Zupa

2,00

Drugie danie, kompot

8,00

Cały system wydawania posiłków będzie nadzorowany przez firmę LOCA, która za pomocą kart magnetycznych sprawuje kontrolę nad wydawanymi posiłkami. Koszt karty jest jednorazowy ( 20 zł w tym etui i smycz ) i będzie doliczony do abonamentu we wrześniu. Jeżeli dziecko zgubi kartę, to oczywiście obiad zostanie mu wydany , dane dziecka będą wprowadzone ręcznie do komputera jeżeli karta się nie znajdzie będzie można zamówić duplikat karty(koszt 10 zł)

Odwołania obiadów

Odwoływać posiłki można:
-telefonicznie, na numer telefonu: 797 477 820 (najlepiej sms),
-mailowo na adres: gim145@flo-pol.pl
do godziny 9.00
Wiadomość powinna zawierać:
Szkoła (gim145) Imię i nazwisko dziecka, klasa i kiedy będzie nieobecne.

  • Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat.
  • Nieobecności dzieci niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.
  • Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z posiłków konieczne jest poinformowanie nas e-mailem. W innym przypadku będziemy nadal przygotowywać posiłki, co wiąże się z koniecznością zapłaty za nie.

 

Płatności za abonament można dokonać gotówką w wyznaczone dni(będą podane na stronie szkoły i wywieszone na tablicy ogłoszeń), a dla państwa wygody najlepiej przelewem na konto:
Firma FLO-POL
05-126 Wólka Radzymińska
ul. Szkolna 19
nr konta 57 1160 2202 0000 0003 0813 5798
                                     
W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Brak wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca spowoduje zawieszenie wydawania posiłków.

Informacje dodatkowe:

  • Jadłospis będzie umieszczony na stronie szkoły i wywieszony  przed wejściem do stołówki.

Uwaga

Dla osób które korzystały ze stołówki szkolnej w poprzednim roku szkolnym

  • Zmienił się numer telefonu
  • Zmienił się numer konta do opłat za posiłki

 

 
Abonament - miesiąc czerwiec :

Posiłek

Cena w zł.

Zupy, drugie dania, kompoty

14 dni*8,00=112,00

Drugie dania, kompoty

14 dni*7,00=98,00

Drugie danie 2*w tyg zupa 3*w tyg

14 dni*4,00=56,00Wybierając opcje drugie danie 2 razy w tygodniu i zupa 3 razy w tygodniu proszę określić dni tygodnia kiedy dziecko będzie jadło dane posiłki.