Strona nauczycieli informatyki Gimnazjum 145


2014-05-20

Link do programu scratch

Pobierz

2013-11-03

Przykładowy sprawdzian HTML-przedmiot Informatyka

Przykładowe zadania dla klas trzecich z działu HTML, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie lub pracy klasowej z Informatyki
Zadanie 1

Zadanie 2
Zbigniew Janaszek Nauczyciel Informatyki